Kevään avoimet teatteri- ja näyttelijäntyön kurssit

Ilmoittautuminen keväällä 2018 järjestettäviin koulutuksiin tämän lomakkeen kautta. Ohjaajantyönkurssille ilmoittautuminen Suomen Harrastajateatteriliiton kautta (ohjeet muiden ilmoittautumiselle lisätään Tukkateatterin nettisivulle)

Voit täyttää lomakkeen jokaisen kurssin kohdalla erikseen tai ilmoittautua kerralla useampaan koulutukseen.

Kurssien ilmoittautuminen on sitova: ilmoittautuessaan henkilö sitoutuu maksamaan kurssin osallistumismaksun, vaikkei myöhemmin pääsisikään kurssille. Kurssit järjestetään ainoastaan kurssien minimiosallistujamäärän toteutuessa. Ilmoitamme kurssien toteutumisesta ilmoittautuneille noin viikon ennen koulutusta. Osallistumismaksu maksetaan Tukkateatteriyhdistyksen tilille. Maksutiedot lähetetään ilmoittautuneille ennen kurssia.

******

1.MA 26.3. klo 17:30-19:30 TUOTANTOKOULUTUS (2h), kouluttaja Kaisa Vuorinen ( jäsenet 0€, ei jäsenet 5€) (Ilm. viim. 20.3.)

2. PE 27.- SU 29.4. OHJAAJANTYÖNKURSSI (14h), kouluttajat Katri Häti ja Terhi Tuominen (hinta: 109€ ilm. viim. 5.4. http://shtl.fi/yleista-koulutuksista/koulutuskalenteri/)

Tavoitteena tutustua ohjaajantyön perusteisiin, jossa käydään läpi työprosessin kokonaissuunnittelun perusteita ja pureudutaan henkilöohjauksen tekniikkaan. Ohjaustyön lähtökohtana on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja näkemys taiteen tekemisestä. Ennakkotehtävänä kurssille toivotaan osallistujan miettivän yhtä näytelmää / tarinaa, jonka haluaisi ohjata esitykseksi. Mieti muun muassa mikä on tyylilaji, kohdeyleisö, näyttämökoko/paikka, kesto ja alustava työryhmänkoko.
Ennakkotehtävää ei työstetä kuin kurssin suunnitteluosiossa. Käytännön tehtävän materiaali saadaan kurssilla, johon ei vaadita ennakkovalmistautumista. Tavoitteena on saada kurssille osallistujille käsitys ohjaajantyön työprosesseista ja antaa välineitä harjoitusvaiheen työhön.

3. LA 24.3.-27.5. (30h) CURSO DE INTERPETACÍON TEATRAL para adultos amateurs en ESPAÑOL/ ESPANJANKIELINEN TEATTERI-ILMAISUN KURSSI, peofesores/ kouluttajat Paula Folqués ja Jordy Valderrama (precio/hinta 100€, parados/työttömät, inmigrantes/maahanmuuttajat y/ja pensionistas/eläkeläiset 50€ enrolan antes/ilm. viim. 20.3.)
Kurssia tukee Kansalaisfoorumi

Kurssi on suunnattu täysi-ikäisille, jotka haluavat oppia ja harjoitella teatteri-ilmaisua käyttäen työkielenä espanjaa (englannin kielen käyttö on mahdollista aina kun tilanne sitä vaatii). Aikaisempi näyttelemiskokemus ei ole tarpeellista, mutta espanjan kielessä on suositeltavaa olla ainakin välttävät taidot.
Kurssilla opetellaan erilaisia ilmaisun tekniikoita, kuten tekstin tulkitsemista ja eleiden käyttöä. Samalla tehdään myös fyysisiä harjoitteita sekä harjoitellaan äänen käyttöä. Käymme läpi näyttelijän energiaa näyttämöllä sekä harjoittelemme toisten kuuntelemista ja reagoimista, jotka kaikki elävöittävät tarinaa. Käsittelemme myös roolihahmojen luomista ja harjoittelemme iprovisaatiota draamallisten leikkien kautta. Näissä kaikissa hyödynnämme harjoituksia, joiden tarkoituksena on päästää mielikuvitus ja luovuus valloilleen ja auttaa heittäytymään mukaan. Teemme myös tektianalyysin joistain lyhyistä kohtauksista, joita työstämme tämän jälkeen esitettäväksi kurssin lopussa.

Curso destinado a personas mayores de edad que deseen aprender y practicar el arte de la interpretación teatral, utilizando como idioma de trabajo el español (será posible utilizar el inglés siempre que la situación lo requiera). No será necesario ningún conocimiento previo de interpretación, pero sí se recomienda tener un nivel al menos intermedio del español.
Trabajaremos diferentes técnicas de interpretación, tanto textual como gestual. Empezando por la energía del actor en el escenario, pasando por la escucha y la reacción que dan la vida a la historia, trataremos además la creación de personajes y practicaremos la improvisación a través del juego dramático. Para todo ello nos ayudaremos de diferentes ejercicios y juegos que ayudarán además a la desinhibición y el ejercicio de la imaginación y la creatividad. Será un lugar de entrenamiento físico y vocal. Haremos además el análisis de texto de algunas escenas cortas y las trabajaremos después para hacer una puesta en escena que se mostrará a final de curso.
Lisätietoja kursseista / more information,

Katri Häti
Tukkateatteri ry:n puheenjohtaja

katrihati@gmail.com
040 5140 295

Julkaistu kohteessa kurssit