Jäsenten ohjeet

Tapahtumaerittelylomake

ohje tulossa
Tapahtumalaskuerittely

Jäseninfo

Tästä löydät Tukkateatterin Jäseninfokirjeen: Jäseninfo 2022

Sometus

Tukkateatterin julkaisuja saa ja kannattaa jakaa eteenpäin, tutuille ja tuntemattomillekin.
Mitä enemmän tunnettuutta teatterilla, sitä enemmän yleisöä, jäseniä ja toimintaa ja sitä kautta enemmän mahdollisuuksia tehdä monipuolista teatteritoimintaa.
Instagram, Facebook
Katso myös Tukkateatterin yhteystiedot

Turvallisen tilan huonetaulu

Tukkateatteri on turvallinen paikka kaikille sekä henkisesti että fyysisesti. Meillä on nollatoleranssi kaikelle häirinnälle ja syrjinnälle. Jotta voimme luottaa toisiimme näyttämöllä ja sen ulkopuolella, sitoudun noudattamaan näitä periaatteita.

 • En halvenna tai nolaa toisia.
 • En arvostele tai kommentoi toisen kehoa tai ulkonäköä.
 • En kommentoi sitä, missä kukin vaihtaa vaatteensa tai missä vessassa kukin käy.
 • Tutustun omiin rajoihini ja kunnioitan toisten rajoja.
 • Kunnioitan toisen henkilökohtaista tilaa.
 • Muistan, että jokaisen keho ja kulttuuri ovat hänen omansa.
 • En kosketa kysymättä. Kunnioitan saamaani vastausta, ei tarkoittaa ei.
 • En oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta.
 • En tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella.
 • En käytä puheessani tai käytöksessäni syrjiviä termejä tai stereotypioita – edes vitsillä.
 • Olen avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistani.
 • Muistan, että minusta harmiton huumori voi olla toiselle liikaa.
 • Muistan, että minulle hyväksyttävä tapa koskea voi olla toiselle liikaa.
 • Hyväksyn virheet ja erimielisyydet.
 • Luon toiminnallani ja puheellani ilmapiiriä, jossa jokainen voi turvallisesti olla sellainen kuin on, eikä kenenkään tarvitse olla varuillaan toisten takia.
 • Käytän asiallista ja kunnioittavaa keskustelutapaa myös sähköpostissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Pyrin tunnistamaan oman valta-asemani suhteessa muihin, ja toimin sen tiedostaen.
 • Mikäli kohtaan väärinkäytöksiä, puutun niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Jos tulen häirityksi, otan yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön. Muistan, että en ole yksin.
 • Jos mokaan, otan vastuun virheestäni ja pyydän anteeksi.